Urząd pracy Chodecz, oferty pracy z miasta i okolicy

Chodecz to miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chodecz. Położone na Pojezierzu Kujawskim, w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. włocławskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej miasto nosiło nazwę Godetz.Według danych z 2006 miasto miało 1953 mieszkańców. Zobacz też: gmina Chodecz* kościół parafialny św. Dominika z 1849-1850, neogotycki * zespół budynków cmentarnych, w skład którego wchodzą: kaplica św. Jakuba z 1799, późnobarokowa* [http://www.sztetl.org.pl/pl/article/chodecz/5,historia/ Historia Żydów w Chodczu na portalu Wirtualny Sztetl Kategoria:Chodec...

Oferty pracy w mieście Chodecz

Najbliższe oferty pracy

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych r20/3190-1226/14 Włocławek

szczegółowy zakres zadań i obowiązków dostępny na: http://www.cop.wloclawek.pl/bip/?id=35

Przedstawiciel handlowy Kutno

Realizacja spotkań umawianych przez dział Call Center

Konstruktor mechaniki r9/3157-1215/14 Włocławek

wykonywanie projektów wstępnych, projektowanie maszyn i urządzeń, zamawianie niektórych komponentów, useryjnienie dokumentacji, pilotowanie na bieżąco montażu wyrobu ze swojego zlecenia , uczestnictwo w próbach wewnętrznych odbiorowych.

Elektronik Kutno

Zapewnienie płynnej pracy maszyn produkcyjnych od strony elektrycznej i elektronicznej,naprawa i regulacja urządzeń elektromechanicznych, analizowanie przyczyn powstawania awarii

Mechanik utrzymania ruchu Kutno

Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych,remont,konserwacja i naprawa w/w urządeń

Telemarketer wd 96(2012)/3207/322/14 Włocławek

.

Tokarz Kutno

Obsługa tokarki,toczenie w metalu

Sprzedawca-kasjer Kutno

sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych, obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, lotomatu

Inspektor ds. ochrony pasa drogowego r11/31-1217/14 Choceń

Zakres zadań: 1) koordynowanie robót w pasie drogowym a )wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót b) wydawanie decyzji w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, c) wydawanie decyzji na umieszczanie w pasie drogowym reklam i obiektów handlowych, 2) opracowywanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, 3) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami położonymi w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych 4) przeprowadzanie podziałów geodezyjnych i przygotowanie materiałów do wykupu gruntów na cele drogowe oraz regulacji stanu prawnego, 5) współpraca z inwestorami infrastruktury technicznej dotyczącej planowania i realizacji budowy oraz utrzymania urządzeń podziemnych lokalizowanych w pasie drogowym, 6) prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów, 7) zaliczanie i pozbawianie dróg odpowiedniej kategorii oraz ustalanie ich przebiegu, 8) opracowywanie wniosków, informacji, opinii dla Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Komisji w zakresie swoich obowiązków, 9) prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi, 10) udzielanie odpowiedzialności na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz pisma z zewnątrz w/w zakres obowiązków, 11) współdziałanie z drogomistrzem i brygadami utrzymaniowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

Monter konstrukcji stalowych r83/3099-1187/14 Włocławek

montaż instalacji oraz urządzeń technologicznych

Na 1 902 mieszkańców znajdują się obecnie 2 oferty pracy
Burmistrz to Kazimierz Sawiński.
Powierzchnia miasta to 1,39 km².
Kody pocztowe w miejscowości: 87-860.
Gęstość zaludnienia to 1 368 os./km²
Strefa numeracyjna to +48 54